Poziv školama na uključenje u akciju Zeleni korak 2020

Poziv skolama na ukljucenje u akciju zeleni korak 2020

 

POZIV ŠKOLAMA NA UKLJUČENJE U AKCIJU ZELENI KORAK

Ovim putem pozivamo Vas na uključenje u akciju Zeleni korak, akciju prikupljanja starog papira u hrvatskim osnovnim školama te Vam dostavljamo sve detalje vezane uz uključenje u Akciju, njezino provođenje te sustav bodovanja i nagrađivanja najuspješnijih škola u Akciji.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJU ZELENI KORAK

  • Od primitka obavijesti o Akciji prikupljanja staroga papira Zeleni korak koja se šalje 18.02.2020. svim osnovnim školama u Hrvatskoj, zainteresirane škole mogu se samoinicijativno prijaviti za aktivno sudjelovanje svojih učenika u Akciji.
  • Krajnji rok za slanje prijava iz svih škola i njihovo prikupljanje jest 09.03.2020. do 23:59 sati, a sve se prijave šalju isključivo na e-mail adresu: info@zelenikorak.hr
  • Svaka škola u prijavi za sudjelovanje u Akciji obvezna je dostaviti sljedeće podatke:
    puni naziv škole, poštanski broj i točnu adresu, OIB, broj žiroračuna i kontakt osobe te broj učenika škole.
  •  NAPOMENA: U slučaju samostalne prijave područnih škola, iste je dužna prijaviti njihova matična škola uz dostavu obaveznih podataka navedenih u prethodnoj točki te uz jasnu naznaku da se prijava odnosi na područnu školu. Pritom je obvezno navesti: puni naziv područne škole, poštanski broj i točnu adresu, kontakt podatke voditelja područne škole i ukupan broj učenika.

 

PRAVILA SUDJELOVANJA 

Učenici svih škola koje se u roku prijave u Akciju prikupljaju stari papir od 10. 03. 2020. do 09. 04. 2020. godine.

Svaka je škola dužna samostalno se pobrinuti za kontejner ili koje drugo adekvatno mjesto odlaganja i čuvanja staroga papira te pritom osigurati uvjete potpune sigurnosti za učenike i školu.

Važno je da papir bude čist i bez folija, plastificiranih dodataka, bez lijepljenog i metalnog uveza, bez registratora i korica. Papir je potrebno sortirati po klasi.

Dozvoljen je prikup: udžbenika, školskih knjiga, bilježnica i bijelog uredskog papira, novina, časopisa i kataloga.
Nije dozvoljen prikup: kartona, indigo papira, ugljenog papira, fotografija i foto papira, zauljenog i prljavog papira, gumiranih etiketa, pelena i sl.

Papir je potrebno sortirati po klasi, svaku klasu papira zasebno.
I klasa: udžbenici, školske knjige, bilježnice ,bijeli uredski papir.
II klasa: novine, časopisi i katalozi.
Papir nije dozvoljeno odlagati u plastičnim vrećicama.
Preporuka je da se sortirani papir veže špagom.

Vaganje, otkup i preuzimanje staroga papira odvijat će se u razdoblju od 14. 04. 2020. do 30. 04. 2020., a prema dogovoru škole s Reoma grupom d.o.o. koja će vršiti odvoz i vaganje prikupljenog papira; kontakt mail dispecer@reomagrupa.hr, broj mobitela 0994946691 (gospodin Ivan Mikulec).

Reoma grupa d.o.o. uplatit će školi iznos ekvivalentan otkupnoj cijeni klase papira po jedinici težine koja će biti definirana danom odvoza starog papira.

Nakon objave rezultata partneri Akcije nagradit će škole nagradama: 

  1. Zeleni korak – deset najboljih škola; 5 područnih i 5 matičnih koje sakupe najviše starog papira u svojoj kategoriji dobit će nagradu (prema sustavu bodovanja i nagrađivanja) u obliku donacije školi koju osigurava dm-drogerie markt d.o.o. u iznosu od 10.000 kn (uplata na žiro račun škole). Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole.

 

  1. Najveći zeleni korak bit će dodijeljen jednoj školi – neovisno o vrsti škole matična/područna; koja će imati najveći rast količine prikupljenog starog papira u odnosu na 2019. godinu te će joj biti uručena nagrada (prema sustavu bodovanja i nagrađivanja) u obliku donacije školi koju osigurava dm-drogerie markt d.o.o. u iznosu od 3.500 kn (uplata na žiro račun škole). Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole.

 

  1. Novi zeleni korak – bit će dodijeljen jednoj školi – neovisno o vrsti škole matična/područna; koja će sakupiti najviše starog papira među školama koje nisu sudjelovale u akciji Zeleni korak u 2019. godini te će joj biti uručena nagrada (prema sustavu bodovanja i nagrađivanja) u obliku donacije školi koju osigurava dm-drogerie markt d.o.o. u iznosu od 3.500 kn (uplata na žiro račun škole). Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole.

 

  1. Izlet Zeleni korakjedan razred učenika osnovne škole koja postigne najbolje rezultate u Akciji nagradit će se izletom u Hrvatski Nacionalni park i/ili Park prirode. Nagradu osigurava HEP. Organizatori Akcije izbor učenika/razreda koji će sudjelovati u izletu prepuštaju školama.

Nagrade će biti uručene svakoj školi ponaosob, o čemu će pobjednici akcije biti     pravovremeno obaviješteni.

Škole koje sudjeluju u Akciji trebaju poslati do 20.03.2020 fotografije djece kako prikupljaju stari papir i poruke djece zašto sakupljati stari papir. Odabrane fotografije i poruke dm-drogerie markt d.o.o. objavit će na svojim službenim internetskim stranicama i ostalim kanalima komunikacije te u sklopu medijskih objava na nacionalnoj i lokalnoj razini.  Uz fotografije i ostale materijale koji se dostavljaju (poput video snimki i tekstova/crteža s imenom djeteta) obvezna je pismena privola roditelja za svako dijete koje se nalazi na fotografiji da fotografije smije koristiti dm-drogerie markt d.o.o. kao Sponzor akcije dm Zeleni korak u navedene svrhe. Obrazac za privolu će biti dostavljen od strane organizatora Neki Daniels Media d.o.o. Bez dostavljene pisane privole dijete neće moći sudjelovati u akciji Zeleni korak na način da će njegova poruka zašto skuplja stari papir i /ili fotografija biti objavljena u svrhe medijskih objava.

 

SUSTAV BODOVANJA I NAGRAĐIVANJA

Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole.

Za nagradu Zeleni korak škole se mogu prijaviti na sljedeći način:

Matične škole (bez pripadajućih područnih škola) će se prema broju učenika podijeliti u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 – 120,  2. KATEGORIJA: 121 – 220,  3.KATEGORIJA: 221 – 320,  4.KATEGORIJA: 321 – 520,  5.KATEGORIJA: 521 <) i iz svake kategorije jedna će škola biti izvučena kao pobjednica prema prethodno opisanome sustavu bodovanja.

Područne škole se moraju prijaviti samostalno tako da će i one biti podijeljene u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 – 9, 2. KATEGORIJA: 10 – 20, 3. KATEGORIJA: 21 – 30, 4.KATEGORIJA: 31 – 40, 5.KATEGORIJA: 41<) te će i u tom slučaju iz svake kategorije biti proglašena po jedna pobjednička područna škola prema istom prethodno navedenom kriteriju.

Za nagrade Najveći zeleni korak i Novi zeleni korak svaka se škola prijavljuje automatski sudjelovanjem u ekološkoj akciji Zeleni korak odnosno prijavom za bilo koju od kategorija škola matična/područna. Nagradu Najveći zeleni korak i Novi zeleni korak mogu osvojiti i pobjedničke škole koje su osvojile nagradu Zeleni korak.

NAPOMENA: Matične škole u prijavi pristupaju samostalno, bez pripadajućih područnih škola, prijavljujući ukupan broj učenika matične škole. U slučaju samostalne prijave područnih škola, iste je dužna prijaviti njihova matična škola uz dostavu obaveznih podataka navedenih u prethodnoj točki te uz jasnu naznaku da se prijava odnosi na područnu školu. 

Pritom je obvezno navesti: puni naziv područne škole, poštanski broj i točnu adresu, kontakt podatke voditelja područne škole i ukupan broj učenika. 

 

DEFINICIJA POJMOVA

MATIČNA ŠKOLA – osnovna škola koja ima status pravne osobe i koja može i ne mora imati jednu ili više svojih podružnica (područnih škola).
PODRUČNA ŠKOLA – nije pravna osoba i obavlja djelatnost osnovnog školstva kao podružnica matične osnovne škole.
UKUPAN BROJ UČENIKA – ukupan broj učenika jedne osnovnoškolske obrazovne ustanove koja je prijavljena u akciju kao:
a) matična škola bez pridruženih područnih škola
b) područna škola.

 

Prijavnica: PRIJAVNICA ZA AKCIJU ZELENI KORAK 2020.docx

 

17. veljače 2020., Zagreb