Zeleni Korak

PRIJAVA ZA AKCIJU ZELENI KORAK 2024

NAPOMENA: Matične škole u prijavi pristupaju samostalno, bez pripadajućih područnih škola, prijavljujući ukupan broj učenika matične škole. Područne škole pristupaju prijavi samostalno, navodeći samo ukupan broj učenika područne škole koja se prijavljuje u akciju.