Rekordan broj osnovnih škola sudjeluje u eko akciji Zeleni korak 2019

Zeleni Korak 2019

Zeleni Korak 2019

Za sudjelovanje u eko akciji Zeleni korak prijavilo se gotovo 10 posto svih osnovnih škola u Hrvatskoj, što je ujedno najveći broj prijavljenih škola otkako je prije osam godina pokrenuta ta akcija. Učenici iz 224 škole u svojoj su zajednici tijekom ožujka prikupljat će stari papir, a sve s ciljem promicanja recikliranja i brige o okolišu.

Rekorder u broju prijava ove godine je Splitsko-dalmatinska županija u kojoj papir za recikliranje prikupljaju učenici 30 osnovnih škola.

Od 2012. godine kada su učenici prvi put prikupljali i reciklirali stari papir, u Zelenom koraku sudjelovalo je više od 106.000 osnovnoškolaca koji su u sedam godina prikupili i reciklirali 1.800 tona starog papira i tako spasili više od 31.500 stabala.

Do kraja travnja je u tijeku predaja prikupljenog papira. Najuspješnije škole nagradit će partneri projekta; dm-drogerie markt d.o.o. nagradit će deset škola, 5 područnih i 5 matičnih najuspješnijih u akciji donacijom školi u iznosu 8.500,00 kn + PDV tako da škola sama pribavi ponudu za određenu uslugu ili pomagalo za školu. Krajnji rok za realizaciju donacije je 31.05.2019. Uz donaciju dm će darovati i  dm darovnu karticu u iznosu od 500,00 kn koje će  biti  uručene svakoj školi ponaosob. Sponzorstvom  HEP-a nagraditi će se jedan razred učenika osnovne škole koja postigne najbolje rezultate u akciji  izletom u Hrvatski Nacionalni park i/ili Park prirode.