Školama produžen rok za prijave u osmi Zeleni korak

Zeleni Korak 2019Pozivamo sve osnovne škole u Hrvatskoj da se do 8. ožujka prijave za osmi Zeleni korak, eko akciju prikupljanja i recikliranja starog papira u osnovnim školama. Zahvaljujući velikom interesu škola, odlučili smo produžiti rok za prijave i dati priliku što većem broju školaraca da se priključe, daju svoj doprinos očuvanju okoliša i nauče više o tome što znači održivi način života.

Najuspješnije škole nagradit će partneri projekta; dm-drogerie markt d.o.o. nagradit će deset škola, 5 područnih i 5 matičnih najuspješnijih u akciji donacijom školi u iznosu 8.500,00 kn + PDV tako da škola sama pribavi ponudu za određenu uslugu ili pomagalo za školu. Krajnji rok za realizaciju donacije je 31.05.2019. Uz donaciju dm će darovati i dm darovnu karticu u iznosu od 500,00 kn koje će biti uručene svakoj školi ponaosob. HEP će jedan razred učenika osnovne škole koja postigne najbolje rezultate u akciji nagradit izletomu Hrvatski Nacionalni park i/ili Park prirode.

Detalje o prijavama za škole potražite na http://www.zelenikorak.hr