Obavijest o nastavku akcije Zeleni korak

Ovim Vas putem želimo obavijestiti da se akcija Zeleni korak, koja je bila odgođena zbog obustave redovne nastave uzrokovane pandemijom COVID-19, nastavlja. Želimo zahvaliti na poslanoj prijavi te naglasiti da prijava i dalje vrijedi, ali sama prijava nije obvezujuća i niste obvezni sudjelovati budući da su sudjelovanje u Akciji, prikupljanje i predaja papira isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

Sigurnost učenika i djelatnika škole i dalje nam je na prvom mjestu. Molimo Vas da pazite na sebe i svoje bližnje tijekom aktivnosti prikupljanja i predaje papira i pridržavate se svih preporučenih mjera opreza i zaštite zdravlja. Također, vaganje, otkup i preuzimanje staroga papira od strane Reoma grupe d.o.o. odvijat će se u skladu  s preporučenim mjerama opreza i zaštite zdravlja.

Sada više nego ikad ovisimo jedni o drugima te su zajedništvo i solidarnost najvažniji – budimo odgovorni i pridržavajmo se svih preporučenih mjera opreza, bez da se zaboravimo posvetiti očuvanju prirode.

Ukoliko i dalje želite sudjelovati u Akciji, u nastavku vam dostavljamo sve detalje vezane uz nastavak Akcije i njezino provođenje.

 

NASTAVAK I PROVOĐENJE AKCIJE ZELENI KORAK

 • Od primitka obavijesti o nastavku Akciji prikupljanja staroga papira Zeleni korak 2020 koja se šalje 09.2020. svim prijavljenim osnovnim školama u Hrvatskoj, prijavljene škole koje su i dalje zainteresirane za nastavak akcije moraju poslati mail kojim potvrđuju sudjelovanje u Akciji.
 • Krajnji rok za slanje potvrde o sudjelovanju je 25.09.2020. do 23:59 sati, a sve se potvrde se šalju isključivo na e-mail adresu: info@zelenikorak.hr
 • Svaka škola u potvrdi za nastavak sudjelovanja u Akciji obvezna je dostaviti sljedeće podatke:
  puni naziv škole (naglasiti da li se prijava odnosi na matičnu ili područnu školu), poštanski broj i točnu adresu, OIB

 

PRAVILA SUDJELOVANJA

 Učenici svih škola koje u roku potvrde sudjelovanje u Akciju prikupljaju stari papir

od 28. 09. 2020. do 04. 10. 2020. godine.

 • Svaka je škola dužna samostalno se pobrinuti za kontejner ili koje drugo adekvatno mjesto odlaganja i čuvanja staroga papira te pritom osigurati uvjete potpune sigurnosti za učenike i školu.
 • Važno je da papir bude čist i bez folija, plastificiranih dodataka, bez lijepljenog i metalnog uveza, bez registratora i korica. Papir je potrebno sortirati po klasi.

Dozvoljen je prikup: udžbenika, školskih knjiga, bilježnica i bijelog uredskog papira, novina, časopisa i kataloga.

Nije dozvoljen prikup: kartona, indigo papira, ugljenog papira, fotografija i foto papira, zauljenog i prljavog papira, gumiranih etiketa, pelena i sl.

 • Papir je potrebno sortirati po klasi, svaku klasu papira zasebno.
  I klasa: udžbenici, školske knjige, bilježnice ,bijeli uredski papir.

  II klasa: novine, časopisi i katalozi.

Papir nije dozvoljeno odlagati u plastičnim vrećicama.

Preporuka je da se sortirani papir veže špagom.

 • Vaganje, otkup i preuzimanje staroga papira odvijat će se u razdoblju od 05. 10. 2020. do 19. 10. 2020., a prema dogovoru škole s Reoma grupom d.o.o. koja će vršiti odvoz i vaganje prikupljenog papira; kontakt mail dispecer@reomagrupa.hr, broj mobitela 0994946691 (gospodin Ivan Mikulec).
 • Reoma grupa d.o.o. uplatit će školi iznos ekvivalentan otkupnoj cijeni klase papira po jedinici težine koja će biti definirana danom odvoza starog papira.
 • Nakon objave rezultata partneri Akcije nagradit će škole nagradama:

Nagrada „Zeleni korak“ – deset najboljih škola; 5 područnih i 5 matičnih koje sakupe najviše starog papira u svojoj kategoriji dobit će nagradu (prema sustavu bodovanja i nagrađivanja) u obliku donacije školi koju osigurava dm-drogerie markt d.o.o. u iznosu od 10.000 kn (uplata na žiro račun škole). Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako  da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole.

Nagrada „Najveći zeleni korak“ bit će dodijeljen jednoj školi – neovisno o vrsti škole matična/područna; koja će imati najveći rast količine prikupljenog starog papira u odnosu na 2019. godinu te  će joj biti uručena nagrada (prema sustavu bodovanja i nagrađivanja) u obliku donacije školi koju osigurava dm-drogerie markt d.o.o. u iznosu od 3.500 kn (uplata na žiro račun škole). Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako  da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole.

Nagrada „Novi zeleni korak“ – bit će dodijeljen jednoj školi – neovisno o vrsti škole matična/područna; koja će sakupiti najviše starog papira među školama koje nisu sudjelovale u akciji Zeleni korak u 2019. godini te  će joj biti uručena nagrada (prema sustavu bodovanja i nagrađivanja) u obliku donacije školi koju osigurava dm-drogerie markt d.o.o. u iznosu od 3.500 kn (uplata na žiro račun škole). Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako  da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole.

Izlet Zeleni korakjedan razred učenika osnovne škole koja postigne najbolje rezultate u Akciji  nagradit će se izletom u Hrvatski Nacionalni park i/ili Park prirode. Nagradu osigurava HEP. Organizatori Akcije izbor  učenika/razreda koji će sudjelovati u izletu prepuštaju školama.

Nagrade će biti uručene svakoj školi ponaosob, o čemu će pobjednici akcije biti     pravovremeno obaviješteni.

 • Škole koje sudjeluju u Akciji do 28.09.2020. trebaju poslati poruke djece zašto sakupljati stari papir te, ukoliko žele, fotografije djece kako prikupljaju stari papir. Slanje fotografija djece nije obavezno. dm-drogerie markt d.o.o. zadržava pravo korištenja odabranih fotografija i poruka u svrhu objave na svojim službenim internetskim stranicama i ostalim kanalima komunikacije te u sklopu medijskih objava na nacionalnoj i lokalnoj razini kako bi se podigla svijest o važnosti očuvanja prirode, recikliranja i činjenice da je moguće djecu naučiti odgovornom ponašanju od najranije dobi.

Predlažemo da se na tekstove i crteže ne stavlja ime i prezime djeteta nego samo ime škole ili razred koji dijete pohađa i škola. Uz fotografije i ostale materijale koji se dostavljaju (poput video snimki i tekstova/crteža s imenom djeteta) obvezna je pismena privola roditelja za svako dijete koje se nalazi na dostavljenom materijalu kako dm-drogerie markt d.o.o. kao Sponzor akcije dm Zeleni korak materijal smije koristiti u promotivne svrhe. Obrazac za privolu bit će dostavljen od strane organizatora Neki Daniels Media d.o.o. Bez dostavljene pisane privole roditelja, dijete neće moći sudjelovati u akciji Zeleni korak na način da će njegova poruka zašto skuplja stari papir i/ili fotografija biti objavljena u svrhe promocije Akcije.

 

SUSTAV BODOVANJA I NAGRAĐIVANJA

Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole. Kako se radi o nastavku Akcije broj učenika ostaje isti kao na prijavi koju ste poslali za prijavu u Akciju u školskoj godini 2019/2020. 

Za nagradu Zeleni korak škole se mogu prijaviti na sljedeći način:

Matične škole (bez pripadajućih područnih škola) će se prema broju učenika podijeliti u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 – 120,  2. KATEGORIJA: 121 – 220,  3.KATEGORIJA: 221 – 320,  4.KATEGORIJA: 321 – 520,  5.KATEGORIJA: 521 <) i iz svake kategorije jedna će škola biti izvučena kao pobjednica prema prethodno opisanome sustavu bodovanja.

Područne škole se moraju prijaviti samostalno tako da će i one biti podijeljene u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 – 9, 2. KATEGORIJA: 10 – 20, 3. KATEGORIJA: 21 – 30, 4.KATEGORIJA: 31 – 40, 5.KATEGORIJA: 41<) te će i u tom slučaju iz svake kategorije biti proglašena po jedna pobjednička područna škola prema istom prethodno navedenom kriteriju.

Za nagrade Najveći zeleni korak i Novi zeleni korak svaka se škola prijavljuje automatski sudjelovanjem u ekološkoj akciji Zeleni korak odnosno prijavom za bilo koju od kategorija škola matična/područna. Nagradu Najveći zeleni korak i Novi zeleni korak mogu osvojiti i pobjedničke škole koje su osvojile nagradu Zeleni korak.

NAPOMENA: Matične škole u prijavi pristupaju samostalno, bez pripadajućih područnih škola, prijavljujući ukupan broj učenika matične škole. U slučaju samostalne prijave područnih škola, iste je dužna prijaviti njihova matična škola uz dostavu obaveznih podataka navedenih u prethodnoj točki te uz jasnu naznaku da se prijava odnosi na područnu školu.

Pritom je obvezno navesti: puni naziv područne škole, poštanski broj i točnu adresu, kontakt podatke voditelja područne škole i ukupan broj učenika.

 

DEFINICIJA POJMOVA

MATIČNA ŠKOLA – osnovna škola koja ima status pravne osobe i koja može i ne mora imati jednu ili više svojih podružnica (područnih škola).

PODRUČNA ŠKOLA – nije pravna osoba i obavlja djelatnost osnovnog školstva kao podružnica matične osnovne škole.

UKUPAN BROJ UČENIKA – ukupan broj učenika jedne osnovnoškolske obrazovne ustanove koja je prijavljena u akciju kao:

 1. a) matična škola bez pridruženih područnih škola
 2. b) područna škola.

 

 1. rujna 2020., Zagreb