POZIV ŠKOLAMA NA UKLJUČENJE U AKCIJU ZELENI KORAK 2022

Ovim putem pozivamo Vas na uključenje u akciju Zeleni korak, akciju prikupljanja starog papira u hrvatskim osnovnim školama te Vam dostavljamo sve detalje vezane uz uključenje u Akciju, njezino provođenje te sustav bodovanja i nagrađivanja najuspješnijih škola u Akciji.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJU ZELENI KORAK

 •  Od primitka obavijesti o Akciji prikupljanja staroga papira Zeleni korak koja se šalje 19.09.2022. svim osnovnim školama zainteresirane škole mogu se samoinicijativno prijaviti za aktivno sudjelovanje svojih učenika u Akciji.
 • Krajnji rok za slanje prijava iz svih škola i njihovo prikupljanje jest 30.09.2022. do 23:59 sati
 • Škola se prijavljuje isključivo putem ispunjene i poslane prijavnice koja se nalazi na linku;      http://zelenikorak.hr/prijava-2022/
 • Svaka škola u prijavi za sudjelovanje u Akciji obvezna je dostaviti sljedeće podatke:
  puni naziv škole, poštanski broj i točnu adresu, OIB, broj žiroračuna i kontakt osobe    te broj učenika škole.

 NAPOMENA: u slučaju samostalne prijave područnih škola, iste je dužna prijaviti njihova matična škola uz dostavu obaveznih podataka navedenih u prethodnoj točki te uz jasnu naznaku da se prijava odnosi na područnu školu. Pritom je obvezno navesti: puni naziv područne škole, poštanski broj i točnu adresu, kontakt podatke voditelja područne škole i ukupan broj učenika.

PRAVILA SUDJELOVANJA

 • Učenici svih škola koje se u roku prijave u Akciju prikupljaju stari papir od 01.10.2022. do 31.10.2022. godine.
 • Svaka škola dužna je samostalno se pobrinuti za kontejner ili koje drugo adekvatno mjesto odlaganja i čuvanja staroga papira te pritom osigurati uvjete potpune sigurnosti za učenike i školu.
 • Važno je da papir bude čist i bez folija, plastificiranih dodataka, bez lijepljenog i metalnog uveza, bez registratora i korica. Papir je potrebno sortirati po klasi.
 • Dozvoljen je prikup: udžbenika, školskih knjiga, bilježnica i bijelog uredskog papira, novina, časopisa i kataloga.
 • Nije dozvoljen prikup: kartona, indigo papira, ugljenog papira, fotografija i foto papira, zauljenog i prljavog papira, gumiranih etiketa, pelena i sl.
 • Papir je potrebno sortirati po klasi, svaku klasu papira zasebno.
 • I klasa: udžbenici, školske knjige, bilježnice ,bijeli uredski papir.
 • II klasa: novine, časopisi i katalozi.
 • Papir nije dozvoljeno odlagati u plastičnim vrećicama.
 • Preporuka je da se sortirani papir veže špagom.
 • Vaganje, otkup i preuzimanje staroga papira odvijat će se u razdoblju od 02.11.2022. do 30.11.2022., a prema dogovoru škole s Reoma Grupom d.o.o. (kontakt mail – dispecer@reomagrupa.hr)
 • Svaka škola koja sudjeluje u akciji Zeleni korak bit će nagrađena od strane Reoma Grupe s iznosom ekvivalentnim otkupnoj cijeni po jedinici težine na dan odvoza prikupljenog papira, a novac će Reoma Grupa doznačiti školama u roku od 30 dana od dana objave rezultata akcije.
 • Nakon objave rezultata, deset najboljih škola koje sakupe najviše starog papira ( 5 područnih i 5 matičnih škola) dobiti će priznanje za postignuće koje su ostvarile po pitanju očuvanja okoliša te će im biti isplaćena novčana nagrada od strane dm – drogerie markta d.o.o. u obliku donacije na žiro račun škole u iznosu od 10.000,00 kn (slovima: desettisućakuna). Nagrade će biti uručene svakoj školi ponaosob u prosincu 2022, o čemu će pobjednici akcije biti pravovremeno obaviješteni.
 • Škole koje sudjeluju u Akciji trebaju poslati do 10.10.2022 fotografije djece kako prikupljaju stari papir i poruke djece zašto sakupljati stari papir. Odabrane fotografije i poruke dm-drogerie markt d.o.o. objavit će na svojim službenim internetskim stranicama i ostalim kanalima komunikacije te u sklopu medijskih objava na nacionalnoj i lokalnoj razini.  Uz fotografije i ostale materijale koji se dostavljaju (poput video snimki i tekstova/crteža s imenom djeteta) obvezna je pismena privola roditelja za svako dijete koje se nalazi na fotografiji da fotografije smije koristiti dm-drogerie markt d.o.o. kao Sponzor akcije dm Zeleni korak u navedene svrhe. Obrazac za privolu će biti dostavljen od strane organizatora Neki Daniels Media d.o.o. Bez dostavljene pisane privole dijete neće moći sudjelovati u akciji Zeleni korak na način da će njegova poruka zašto skuplja stari papir i /ili fotografija biti objavljena u svrhe medijskih objava.

 

SUSTAV BODOVANJA I NAGRAĐIVANJA

Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole.

Za nagradu Zeleni korak škole se mogu prijaviti na sljedeći način:

Matične škole (bez pripadajućih područnih škola) će se prema broju učenika podijeliti u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 – 120,  2. KATEGORIJA: 121 – 220,  3.KATEGORIJA: 221 – 320,  4.KATEGORIJA: 321 – 520,  5.KATEGORIJA: 521 <) i iz svake kategorije jedna će škola biti izvučena kao pobjednica prema prethodno opisanome sustavu bodovanja.

Područne škole se moraju prijaviti samostalno tako da će i one biti podijeljene u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 – 9, 2. KATEGORIJA: 10 – 20, 3. KATEGORIJA: 21 – 30, 4.KATEGORIJA: 31 – 40, 5.KATEGORIJA: 41<) te će i u tom slučaju iz svake kategorije biti proglašena po jedna pobjednička područna škola prema istom prethodno navedenom kriteriju.

NAPOMENA: Matične škole u prijavi pristupaju samostalno, bez pripadajućih područnih škola, prijavljujući ukupan broj učenika matične škole. U slučaju samostalne prijave područnih škola, iste je dužna prijaviti njihova matična škola uz dostavu obaveznih podataka navedenih u prethodnoj točki te uz jasnu naznaku da se prijava odnosi na područnu školu.

Pritom je obvezno navesti: puni naziv područne škole, poštanski broj i točnu adresu, kontakt podatke voditelja područne škole i ukupan broj učenika.

DEFINICIJA POJMOVA

MATIČNA ŠKOLA – osnovna škola koja ima status pravne osobe i koja može i ne mora imati jednu ili više svojih podružnica (područnih škola).
PODRUČNA ŠKOLA – nije pravna osoba i obavlja djelatnost osnovnog školstva kao podružnica matične osnovne škole.
UKUPAN BROJ UČENIKA – ukupan broj učenika jedne osnovnoškolske obrazovne ustanove koja je prijavljena u akciju kao:

 1. a) matična škola bez pridruženih područnih škola
 2. b) područna škola.

 

 1. rujan 2022., Zagreb